ProGasLicht

ProGaslicht e.V.

Verein zur Erhaltung und Förderung des Gaslichts als Kulturgut

Náš spolek ProGaslicht z.s. byl založen 1.března 2009 v Blankenfelde u Berlína. Do té doby to bylo jen volné seskupení přátel plynového osvětlení, sběratelů a fanoušků, kteří nevynechali jedinou příležitost, aby upozornili na důležitost uchování plynového osvětlení. K tomuto účelu jsme v Berlíně zprvu založili Iniciativu plynové osvětlení. Bohužel ale politici, úřady a elektrický průmysl pracují už více desetiletí na likvidaci veřejného plynového osvětlení.

Spolek ProGaslich z.s. se zasazuje o záchranu a podporu plynového osvětlení jakožto kulturní památky. Světlo z plynu bylo v 19. století spolu se železnicí jednou z hlavních hnacích sil industrializace. Vývoj plynového osvětlení inicioval mohutnou expanzi řemeslné a průmyslové produkce.  Ovšem následkem pozdějšího rozvoje elektřiny a průmyslu, a hlavně proměnou měst po válečných škodách a kvůli nové stavební vlně, byly plynové kandelábry a plynové osvětlení téměř zlikvidovány.

Jen něco málo měst má dnes ještě plynové lampy, a to většinou jen v některých čtvrtích. Plynové osvětlení v domácnostech dnes už prakticky vymizelo. Ty stále ještě existující plynové lampy jsou vzácným darem pro dnešní dobu, neboť demonstrují techniku osvětlení víceméně neznámou, kterou mnozí lidé nikdy nezažili a kterou znají nanejvýš z dějepisných knih. A přitom mohou plynové kandelábry a plynové osvětlení být všeobecným zážitkem a potěšením každodenní životní kultury.

Nechte se unášet kouzlem plynového osvětlení. Naše webová stránka Vás zve, abyste se seznámili s útulným plynovým světlem ve všech jeho variantách. Představíme Vám různé plynové kandelábry, vysvětlíme jejich technickou stránku, ukážeme kde se nacházejí. Dále Vás budeme seznamovat s aktuálními tématy kolem plynového osvětlení v Německu, v Evropě a jinde ve světě, a budeme Vás informovat o aktivitách vyvíjených pro jeho záchranu.  Také se u nás budete moci dozvědět o historických souvislostech a kulturních a uměleckých aspektech.

Zdarma Vám v případě zájmu budeme elektronicky zasílat náš měsíčník „Der Zündfunke", vycházející jinak i v papírové podobě.

Přivítáme jakoukoli formu podpory či spolupráce, případné členství v našem spolku, peněžní dary, textové příspěvky pro náš časopis či webovou stránku, nebo e-mailové komentáře, informace o zajímavých plynových kandelábrech a plynovém osvětlení.  Pokud budete chtít někde sami instalovat plynový kandelábr, rádi Vám poradíme a pomůžeme.

 

Banner_AFEGAZ

Erstellt von den Berliner Verkehrsseiten im Auftrag  ProGaslicht e.V.